Informació legal sobre REGINAHOTEL, S.A.

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI)", posem a la vostra disposició la següent informació:

REGINAHOTEL, S.A. (d'ara endavant, HOTEL REGINA), amb domicili social a C/Balmes 7, 7è D, 08007 Barcelona, amb el NIF A08307563, ofereix en el seu lloc web reginahotel.com determinats continguts d'índole informativa sobre les seves activitats i notícies d'actualitat, així com la possibilitat de realitzar compres de serveis que s'ofereixen en el nostre establiment.

Condicions Generals

Les presents condicions generals regulen de manera exclusiva l'ús del lloc web de HOTEL REGINA per part dels usuaris que hi accedeixin. Les presents condicions generals es mostren a l'usuari al lloc web reginahotel.com en cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi i les guardi mitjançant internet.

L'accés al lloc web de HOTEL REGINA implica la acceptació incondicional de les presents condicions generals d'ús, que l'usuari declara entendre completament. L'usuari es compromet a no fer servir el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per realitzar activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Es fa constar que aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d'edat.

Objete

El lloc web de HOTEL REGINA ha estat creat amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats, oferir els seus productes i poder contactar amb HOTEL REGINA per sol·licitar informació addicional. La sol·licitud dels serveis que s'ofereixen al lloc web es regirà per les condicions generals de contractació específiques.

Condicions d'Accés i Ús

L'ús del lloc web de HOTEL REGINA no implica l'obligació de proporcionar cap dada per part de l'usuari, excepte si aquest desitja sol·licitar informació o fer una consulta mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o a través del formulari que es pugui habilitar amb aquesta finalitat. Les condicions d'accés i ús del present lloc web estan estrictement regulades per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l'usuari es compromet a fer un ús adequat del web. Estan prohibides totes les accions que vulnerin la legalitat, els drets o els interessos de tercers, com ara el dret a la privadesa, la protecció de dades, la propietat intel·lectual, etc.

HOTEL REGINA podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o les presents condicions generals.

Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

  • HOTEL REGINA utilitzant fonts internes i externes, de manera que HOTEL REGINA només és responsable dels continguts elaborats internament.
  • L'usuari que vulgui establir un hipervincle al lloc web de HOTEL REGINA des del seu propi lloc web no farà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web i ho notificarà per escrit mitjançant correu electrònic a l'adreça privacy@pulitzerhotels.com o per correu postal a la seu social de HOTEL REGINA.
  • Algunes de les fotografies utilitzades en el lloc web són lliures de drets i han estat adquirides a istockphoto.com i www.fotolia.com.

HOTEL REGINA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

Responsabilitat

HOTEL REGINA en cap cas serà responsable de:

  • Els falliments i incidents que poguessin produir-se en les comunicacions, l'eliminació o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • La producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin causar al lloc web.

HOTEL REGINA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. A més a més, HOTEL REGINA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement ferm que els danys causats constitueixen qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

Condicions de Compra Segura

Podeu consultar el detall de les condicions associades a la compra de serveis identificats en aquesta web a les nostres Condicions Generals de Contractació.

El procés de contractació de la reserva es realitzarà a través del portal de Mirai España, S.L. Si us plau, consulteu prèviament la seva política de privadesa per conèixer el tractament de les dades que s'hi recullen.

HOTEL REGINA mai us enviarà un correu electrònic ni us trucarà per demanar-vos que revelleu o verifiqueu la contrasenya del vostre compte a HOTEL REGINA, ni els vostres números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altra mena d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vós o rebreu un correu electrònic no sol·licitat que us demani alguna de les dades anteriors, no respongueu i ho comuniqueu immediatament a HOTEL REGINA perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

Els pagaments realitzats mitjançant targetes de crèdit són segurs, estan garantits, i són els únics mètodes de pagament autoritzats i reconeguts per confirmar reserves a l'HOTEL REGINA.

Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

HOTEL REGINA compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Podeu consultar el detall a la nostra Política de privacitat.

Portals Mòbils i Geolocalització

Algunes de les pàgines web de HOTEL REGINA poden estar adaptades per a l'ús en dispositius mòbils, de manera que és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del lloc web.

A més a més, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, amb la finalitat de determinar, quan l'usuari l'activi, la ubicació d'aquest dispositiu en cada moment. D'aquesta manera, podrà accedir als serveis que requereixin geolocalització i que estiguin disponibles a HOTEL REGINA..

L'accés als esmentats serveis requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització en el seu dispositiu mòbil, la qual podrà desactivar en qualsevol moment.

Drets d'Autor i Marca

HOTEL REGINA és una marca registrada. Queda prohibida la utilització per part de tercers, per qualsevol mitjà, de la marca de HOTEL REGINA, que inclou tant el nom com el logotip, excepte amb el consentiment exprés de HOTEL REGINA. Tots els drets estan reservats. A més a més, el lloc web de HOTEL REGINA, incloent-hi els continguts propis, l'estructura i el disseny del lloc web, es troba plenament protegit pels drets d'autor, i queda expressament prohibit tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels esmentats elements protegits, excepte amb el consentiment exprés de HOTEL REGINA..

Enllaços

HOTEL REGINA no garanteix l'absència d'errors en l'accés al seu lloc web, ni en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, per la qual cosa, en cas de dubte, posi's directament en contacte amb nosaltres.

En el nostre afany per oferir un millor servei, podem incloure en les nostres pàgines enllaços a altres llocs web. Els llocs web corresponents a aquests enllaços tenen les seves pròpies polítiques de privadesa independents de les nostres. Per tant, no tenim cap mena de responsabilitat en quant als continguts o les activitats d'aquests llocs web. No obstant això, en el nostre esforç per protegir la integritat del nostre lloc web, acceptem qualsevol comentari sobre els llocs web enllaçats (incloent-hi els referents a la cancel·lació de qualsevol d'ells).

L'establiment de l'enllaç no implica l'existència de cap relació entre HOTEL REGINA i el propietari de la pàgina web enllaçada, ni tampoc l'acceptació i aprovació per part de HOTEL REGINA dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari l'únic responsable d'aquests.

L'usuari, per tant, ha de prendre extrema precaució en l'avaluació i utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.

Jurisdicció i Llei Aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, amb renúncia expressa de l'usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. HOTEL REGINA podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat que sigui reconeguda expressament per part de HOTEL REGINA.

Canvis en l'Avis Legal

Aquest avis legal és vigent a partir del 27/09/2021.

Qualsevol canvi que puguem fer a aquest avis legal es publicarà en aquesta pàgina. Si els canvis són significatius, podem optar per notificar-ho per correu electrònic o per indicar de manera clara a la nostra pàgina d'inici que s'ha actualitzat.